So tickt Tina Paulick!

21/12/2016

Foto: Tina Paulick; Copyright: Silke Paulick

© Silke Paulick

Foto: Tina Paulick; Copyright: Cormac McMahon

Seit Oktober 2016 studiert Tina Paulick in Galway, Irland; © Cormac McMahon